Valitse sivu

Opetussuunnitelmat

Varhaisiän opinnot

Opinnot voidaan aloittaa ikäryhmittäin eri ryhmissä. Ikäryhmät ovat 3-4 v., 5-6 v. sekä 7-8 v. Varhaisiän opinnot eivät keskity yhteen lajiin vaan muodostuvat tanssiteknisten valmiuksien lajikirjosta. Lastentanssiopinnot sisältävät klassisen baletin, jazz- ja nykytanssin sekä stepin teknisten taitojen opiskelua. 
Opiskelu tapahtuu kunkin ikäryhmän koordinaatiollisten taitojen mukaisesti ja lasten erilaiset kehitysvaiheet huomioon ottaen.

Opetusta annetaan 45 min/vko varhaisopinnoissa.

Perustason opinnot

Tavoitteet
Tanssin perustason opintojen tavoitteena on, että oppilas

  • oppii tanssin esittämiseen ja tulkitsemiseen tarvittavia teknisiä taitoja
  • oppii hallitsemaan lajin termistöä ja hahmottamaan lajin liikekielen
  • kehittää ilmaisukykyä ja vartalon hallintaa

Opintokokonaisuudet
Tanssin perustason aineiden opinnot jakautuvat perustasoihin alkeet, perustaso, j1, ja j2. Kunkin tason saavuttamiseen kuluu yleensä 2 vuotta. Tanssin perustason oppimäärään sisältyvät yhden pääaineen ja yhden sivuaineen tekniset opinnot sekä vuosittainen koreografian valmistus ja esittäminen. 

Opintokokonaisuuteen sisätyvät myös opinnot, jotka edistävät oppilaan koreografista hahmottamista, tilankäyttöä tanssiteknisesti sekä erilaiset musiikin käyttöön liittyvät harjoitukset.

 Opetusta annetaan tasoilla alkeet ja perustaso 60 min/vko, tasoilla j1 ja j2 vähintään 2×60 min/vko. Oppilaan siirtyessä tasolle j2 tulee hänen aloittaa sivuaineopinnot, joiden tavoitteena on lisätä pääaineesta poikkeavan liikekielen hallintaa. Sivuaineessa annetaan opetusta 60 min/vko. Perustasolla pääaineopintoja voidaan suorittaa lajeissa: Klassinen baletti, Jazztanssi, Nykytanssi, Hiphop, Showtanssi sekä Steppi. Sivuaineopinnot voivat olla: Klassinen baletti, Jazztanssi, Nykytanssi, Showtanssi, katutanssilajit ja muut ajanilmiöt sekä etniset lajit kuten afro, Salsa tai Irlantilainen tanssi riippuen oppilaan pääainevalinnasta. Oppilas voi saada välitodistuksen jokaisen tason suorittamisesta erikseen. Perustason suorittaminen kestää yleensä 8 vuotta.

Erikoistumisopinnot

Perustason jälkeen oppilaalla tulee olla riittävät tanssitekniset valmiudet kyetäkseen suoriutumaan pääaineensa tasojen j3 ja edistyneen tason opinnoista. Erikoistumisopintojen aikana opiskelijan tulee osallistua koulun järjestämille erikoiskursseille ja mikäli mahdollista myös ulkomaisten vierailijoiden master class -kursseille. Erikoistumisopintojen aikana oppilaan tulee osallistua vähintään kahteen koreografiatyöpajaan ja osoittaa kykenevänsä olemaan osa tanssiproduktion valmistusta. Erikoistumisopintoihin kuuluu myös tanssiproduktion teknisten, kuten valaistus, puvustus ja musiikkivalinnat, osa-alueiden hahmottaminen. Oppilas saa päättötodistuksen opinnoistaan suoritettuaan erikositumisopintojen vaatimusten mukaiset opinnot ja työpajat sekä osallistuttuaan tanssiproduktion valmistukseen tanssijana tai koreografina. Erikoistumisopintojen suorittaminen kestää yleensä 4 vuotta. Suoritettuaan erikoistumisopinnot oppilaan tulisi omata edellytykset hakeutua ammatilliseen opetukseen.

Aikuisopiskelijat

Aikuisosastolle valitaan opiskelijoita ilman ikärajaa (alaikäraja kuitenkin 21) ottaen huomioon edellytykset tavoitteelliseen tanssinopiskeluun. Osaston opinnoissa edetään aikuisille sovelletun perustason tai erikoistumisopintojen opetussuunnitelman mukaan. Aikuisopiskelijat opiskelevat taiteen perusopetuksen ryhmissä oman tasonsa mukaisesti. Myös aikuisopiskelijoiden odotetaan osallistuvan säännöllisesti opetukseen sekä kaikkeen opetukseen liittyv ään oheistoimintaan kuten koulun esityksiin.

Klikkaa tästä Tanssikeskus Footlightin taidetanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan (pdf).

Valitse sivu