Valitse sivu

Show: 3-4 v., Ke 17.30-18.15, Koodi 8001

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Showtanssi: 3-4 v., To 17.45-18.30, Koodi 1410

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show: 5-6 v., Ma 18.00-18.45, Koodi 8002

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Showtanssi: 5-6 v., Ti 18.00-18.45, Koodi 1421

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show: 5-6 v., Ke 18.15-19.00, Koodi 8003

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 1: Lapset 1-2, Ma 17.00-18.00, Koodi 8006

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 1: Lapset 1-2, Ma 19.00-20.00, Koodi 8007

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 1: Lapset 1-2, Ti 17.00-18.00, Koodi 8010

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 1: Nuoret 1, Ke 15.30-16.30, Koodi 8011

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 1: Lapset 2, Ke 16.30-17.30, Koodi 8014

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 1: Lapset 1-2, To 17.00-18.00, Koodi 8017

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 1: Nuoret 2-Aikuiset, To 19.00-20.00, Koodi 8018

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 1: Lapset 1-2, Pe 17.30-18.30, Koodi 8022

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 1: Aikuiset, Pe 18.30-19.30, Koodi 8023

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 2: Lapset 1, Ma 16.00-17.00, Koodi 8029

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 2: Lapset 1-2, Ma 18.30-19.30, Koodi 8030

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 2: Nuoret 2-Aikuiset, Ma 19.00-20.00, Koodi 8031

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 2: Aikuiset, Ke 17.00-18.00, Koodi 8034

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 2: Lapset 1-2, Pe 16.30-17.30, Koodi 8036

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 2: Lapset 1-2, La 10.00-11.00, Koodi 8037

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show alkeet 2: Nuoret 1-2, La 11.00-12.00, Koodi 8038

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show Pt: Lapset 1-2, Ma 16.30-17.30, Koodi 8040

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show Pt: Lapset 1-2, Ma 19.00-20.00, Koodi 8041

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show Pt: Lapset 1-2, Ti 16.00-17.00, Koodi 8043

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show Pt: Lapset 1-Lapset 2, Ti 18.30-19.30, Koodi R8060 Alk. 4.9.

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show Pt: Lapset 2-Nuoret 1, To 18.00-19.00, Koodi 8045

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show Pt: Lapset 2, La 13.00-14.00, Koodi 8046

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J1: Lapset 2-Nuoret 1, Ke 18.30-19.30, Koodi 8047

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J1: Lapset 1-2, To 16.00-17.00, Koodi 8048

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J1: Lapset 2-Nuoret 1, To 19.00-20.00, Koodi 8049

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J1: Nuoret 1-2, To 20.00-21.00, Koodi 8050

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J1: Nuoret 1-Aikuiset, To 20.00-21.00, Koodi 8051

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J2: Lapset 2-Nuoret 1, Ma 18.45-20.00, Koodi 8052

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J2: Nuoret 1-2, Ma 19.30-21.00, Koodi 8053

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J2: Nuoret 1-2, Ke 16.00-17.15, Koodi 8054

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J2: Lapset 2-Nuoret 1, To 16.30-17.30, Koodi 8062

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J2: Nuoret 1-2, To 16.30-18.00, Koodi 8055

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J2: Lapset 2-Nuoret 1, To 19.00-20.00, Koodi 8056

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Show J2: Nuoret 1-2, Pe 16.00-17.15, Koodi 8057

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Showjazz alkeet 1: Lapset 1, La 15.15-16.15, Koodi 8058

Op: Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää

Broadway show J1: Nuoret 1-Aikuiset, Pe 19.00-20.00, Koodi 8060

Sali: ILMOITTAUDU!

Lue lisää
Valitse sivu